Aitico

Advantage Information Technologies
(032) 235-43-94
Ukrainian (UA)Russian (CIS)Polish (Poland)English (United Kingdom)
LoginRejestr.

Imię::
Email:

Główna » ІТ-rozwiązania » Prowadzenie i konsulting w sferze IT
A+ R A-

Prowadzenie i konsulting w sferze IT

Email Drukuj PDF

ІТ - KONSULTING

Jednym z aktualnych problemów dla spółek ukraińskich jest podwyższenie efektywności biznesu przy pomocy wprowadzenia współczesnych sposobów zarządzania, opartych na technologiach informacyjnych. Jak to wskazuje światowe doświadczenie, prawidłowe zastosowanie IT sprzyja podwyższeniu sterowności biznesu, wzrostowi wydajności, obniżeniu wydatków oraz podwyższa wartość spółki.

Dzisiaj IT-budżety największych spółek ukraińskich są mierzone wieloma dziesiątkami milionów dolarów. Kwoty IT-budżetów stają się spore nawet w spółkach średniej wielkości. W związku z tym, kierownikom przedsiębiorstw należy rozumieć, na co te pieniądze są wydawane i jak  je prawidłowo wydać. Odpowiednio, dla sukcesywnego prowadzenia biznesu bardzo ważnymi są kwestie planowania wykorzystania technologii informacyjnych.

Głównymi kierunkami działalności w obszarze IT-konsultingu są:

· tworzenie korporacyjnej IT-strategii;

· ocena efektywności inwestycji w IT;

· udoskonalenie systemu zarządzania IT-służbą oraz IT-infrastrukturą;

· przygotowanie koncepcji stworzenia i wprowadzenia korporacyjnych informacyjnych systemów zarządzania (KISZ);

Tworzenie korporacyjnej IT-strategii

Trzonem realizacji informacyjnego zaplecza do zarządzania spółką jest IT-strategia. Tworzenie IT-strategii opiera się na wizji, misji, celu, strategii spółki. Przy tym jest domniemanie, że IT w spółce są wtórne oraz wspierają biznes główny.

W ramach tego projektu fachowcy z branży IT rozwiązują następujące zadania główne:

1. Ocena istniejącej IT-służby z punktu widzenia odpowiedniości biznes-celowi spółki.

2. Rewizja projektów informacyjnych.

3. Rewizja stanu zestawu informacyjno-obliczeniowych zasobów spółki.

4. Określenie strategii alternatywnych w sferze rozwoju dodatków, technologii i organizacji, wybór lepszej strategii.

5. Układanie planu rozwoju strategicznego IT-służby spółki na okres od trzech do pięciu lat.

Ocena efektywności inwestycji w IT-projekty

Wdrożenie technologii informacyjnych, jako instrumentu rozwiązania zadań biznesowych przedsiębiorstwa zawsze niesie ze sobą zarówno wygody, jak i ryzyka. I w miarę wzrostu skali IT-projektów, zapewniających zwrot z inwestycji w stworzenie i rozwój IT-infrastruktury przedsiębiorstw, staje się coraz bardziej ważnym warunkiem do prawidłowego zarządzania biznesem.

W ramach tego kierunku, zarządzanie zasobami informacyjnymi pomaga zamawiającym rozwiązać następujące zadania:

1. Stworzenie koncepcji IT-projektu inwestycyjnego w spółce.

2. Ocena kompletności i wiarygodności danych wyjściowych projektu.

3. Analiza ryzyków projektowych.

4. Formułowanie wniosku eksperckiego:

· opis celów i interesów uczestników projektu;

· ocena stopnia realizacji projektu;

· ocena możliwości finansowej projektu, włączając ocenę ogólnej potrzeby w finansowaniu projektu;

· wyznaczenie składu materiałów projektowych oraz ich przygotowanie;

· ocena efektywności ekonomicznej projektu z punktu widzenia właściciela i operatora projektu.

5. Przekazanie projektu potencjalnym inwestorom:

· przygotowanie, na podstawie wyników oceny projektu, memorandum i materiałów prezentacyjnych dla potencjalnych inwestorów;

· tworzenie kryteriów wyboru potencjalnych inwestorów (partnerów);

· przeprowadzenie szeregu przedsięwzięć dotyczących promocji projektu: rozsyłanie propozycji z wybranego segmentu potencjalnych inwestorów, organizacja spotkań i prezentacji.

6. Zalecenia dotyczące zmiany koncepcji projektu inwestycyjnego.

Udoskonalenie systemu zarządzania IT-służbą oraz IT-infrastrukturą spółki

Stworzenie pełnowartościowego systemu zarządzania biznesem przy pomocy technologii informacyjnych jest niemożliwe bez tworzenia korporacyjnych standartów zarządzania IT-zasobami przedsiębiorstwa.

Fachowcy z branży technologii informacyjnych zgromadzili spore doświadczenie w rozwiązaniu zadań z udoskonalania systemu zarządzania IT-personelem oraz IT-infrastrukturą swoich zleceniodawców. Prace z projektów w ramach tego kierunku włączają m.in.:

1. Rewizja funkcjonalno-organizacyjnej struktury IT-służby spółki.

2. Przygotowanie optymalnego modelu biznesowych serwisów zarządzania zasobami informacyjnymi spółki.

3. Formułowanie propozycji, dotyczących udoskonalenia funkcjonalno-organizacyjnej struktury przedsiębiorstwa z wyznaczeniem stref odpowiedzialności zgodnie z kierunkami organizacyjnymi IT-służby spółki.

4. Regulaminacja organizacji zarządzania zasobami informacyjno-obliczeniowymi w spółce z  tworzeniem korporacyjnych standartów zarządzania IT-zasobami.

5. Przygotowanie zadania technicznego z wdrożenia zautomatyzowanego systemu zarządzania IT-infrastrukturą.

Wyrobienie IT-koncepcji stworzenia i wprowadzenia korporacyjnych informacyjnych systemów zarządzania

Efektywność pracy korporacyjnych informacyjnych systemów zarządzania biznesem (KISZ) jest określana nie tylko ich możliwościami funkcjonalnymi, lecz także jakością wprowadzenia. Gwarancją sukcesywnego stworzenia KISZ jest dokładna ocena ekspercka bierzącego poziomu automatyzacji procesów biznesowych przedsiębiorstwa, a także określenie czynników kluczowych, które wpływają na efektywność zarządzania IT-infrastrukturą ze strony IT-służby.

W tym projekcie fachowcy z branży IT wykonują następujące rodzaje prac:

1. Przeprowadzenie badania strukturowych segmentów spółki, m.in:

· rewizja projektów informacyjnych;

· rewizja stanu zestawu informacyjno-obliczeniowych zasobów spółki;

· ocena możliwości IT-służb dotyczących kierowania IT-infrastrukturą.

2. Przygotowanie wariantów dalszego rozwoju KISZ.

3. Sformułowanie wymóg szczegółowych w postaci zadania technicznego z stworzenia i wdrożenia informacyjnego, kierującego systemu spółki.

facebook linkedin

Login

Rejestr.

*
*
*
*
*

* Pola obowiązkowe