Aitico

Advantage Information Technologies
(032) 235-43-94
Ukrainian (UA)Russian (CIS)Polish (Poland)English (United Kingdom)
LoginRejestr.

Imię::
Email:

Główna » Produkty i usługi » Usługi prawnicze
A+ R A-

Usługi prawnicze

Email Drukuj PDF

Spółka „Ajtiko” proponuje rozległe spektrum usług prawniczych, a właściwie:

- Przygotowanie teczki dokumentów oraz rejestracja firmy (rejestracja państwowa);
- Pomoc w rejestracji nazw handlowych, markowych oraz praw autorskich;
- Przygotowanie umów, zgodnych z aktualnym ustawodawstwem (wszystkie rodzaje umów gospodarczych i kontraktów międzynarodowych),  kontrola wykonania oraz konsultacje;
- Analiza zestawu umów, określenie ryzyków prawnych i gospodarczych, drogi minimalizacji;
- Przedstawicielstwo interesów w organach państwowych, sądowych oraz ścigania;
- Przygotowanie odpowiedzi prawnych, dotyczących osobnych kwestii, wybór ustawodawczej i normatywnej bazy, poradnictwo;
- Opracowanie wewnętrznych dokumentów normatywnych, mających postać prawną;
- Przygotowanie dokumentów prawnych do złożenia w instytucjach różnego poziomu (w tym banki, spółki ubezpieczeniowe; organy włądzy wykonawczej, i in.);
- Konsultacje, dotyczące kwestii wykonania zobowiązań kredytowych (umowy kredytowe, umowy hipoteczne, zastawy majątku lub praw majątkowych);
- Poradnictwo, dotyczące kwestii wykonania umów gospodarczych, regulowania relacji prawnych;
- Konsultacje, dotyczące kwestii ustawodawstwa pracowniczego (przygotowanie umów pracowniczych, reguł wewnętrznego porządku pracowniczego, kontraktót pracowniczych i in.)

facebook linkedin

Login

Rejestr.

*
*
*
*
*

* Pola obowiązkowe