Aitico

Advantage Information Technologies
(032) 235-43-94
Ukrainian (UA)Russian (CIS)Polish (Poland)English (United Kingdom)
LoginRejestr.

Imię::
Email:

Główna » ІТ-rozwiązania » Zarządzanie ІТ-projektami
A+ R A-

Zarządzanie ІТ-projektami

Email Drukuj PDF

Projekt – to proces tworzenia produktu. Jest tym, co robi zespół, aby wydać produkt zamawiającemu.

Produkt – to, co chce otrzymać zamawiający. Produkt – wynik (lub zbiór wyników) dostarczony zgodnie z kontraktem.

Celem dowolnego projektu jest otrzymanie produktu końcowego.

Nasze zadanie – zaspokojenie potrzeb i oczekiwań zamawiającego w odpowiednim terminie, w umówionej wartości i zgodnie z przedstawionymi wymaganiami.

W tym celu w spółce stworzono działające Biuro Projektowe, prowadzone przez doświadczonego kierownika oraz składające się z  projektantów, testowaczy, implementatorów, grupy wsparcia i zawodowych trenerów.

Zarządzanie IT-projektem przewiduje następujące etapy:

- Zbadanie potrzeb klienta,

- Formułowanie celów biznesowych,

- Ocena istniejących zasobów oraz zaplecza technicznego,

- Analiza potencjału wykorzystania istniejącego zaplecza do realizacji nowych celów,

- Wyznaczenie grona osób zainteresowanych w realizacji projektu (docelowi odbiorcy, kadra zarządzająca, inwestor),

- Stworzenie grupy projektowej,

- Zarządzanie projektem (przygotowanie, wdrożenie oraz testowanie),

- Prowadzenie oraz konsulting.

Zgodnie z powyższym, zasadnicze moduły zarządzania projektem są następujące:

- Zarządzanie czasem (należy zmieścić się w terminie)

- Zarządzanie wartością (należy zmieścić się w budżecie)

- Zarządzanie treścią (zrozumieć życzenia zamawiającego i prawidłowo je realizować)

- Zarządzanie jakością

- Zarządzanie ryzykiem

- Zarządzanie zakupami (dla modernizacji IT-infrastruktury)

- Zarządzanie kadrami

- Zarządzanie komunikacjami

- Zarządzanie integracjami.

Główne cele strategii rozwoju technologii informacyjnych, to stworzenie warunków technicznych i technologicznych do realizacji biznesowej strategii firmy, zapewnienie firmie konkurencyjności, dążenie do dostosowania do standartów międzynarodowych, stopniowe obniżenie ryzyka operacyjnego i wydatków, a także znaczące obniżenie wydatków na informatyzację przy wsparciu na niezbędnym poziomie technologicznym.

Strategia rozwoju technologii informacyjnych jest tworzona zgodnie z założeniem, że firma będzie się rozwijać, z rozległą siecią filii i punktów handlowych na terytorium Ukrainy, udzielając usług klientom korporacyjnym i detalicznym bez ograniczenia ich ilości i wielkości operacji, w tym z obsługą VIP-klientów.

Do zrealiazowania tych, głównych celów jest niezbędne zagwarantowanie wykonania następujących zadań:

- Automatyzacja wszystkich kierunków działalności firmy w czasach dzisiejszych oraz wsparcie perspektywicznego rozwoju. System informacyjny powinien zostać instrumentem systemu zarządzania biznesem,

- Integracja systemów informacyjnych, wykorzystywanych w firmie, stworzenie zjednoczonej przestrzeni informacyjnej,

- Automatyzacja kontroli działalności firmy przy przetwarzaniu informacji w trybie czasu rzeczywistego. Zapewnienie przejrzystości pracy wszystkich systemów informacyjnych i technologii w celu ich rewizji.

- Unifikacja i regulaminowość technologii wykonywujących operacje,

- Nadanie narzędzi do podwyższenia sterowności firmy, wykorzystanie technologii analizy finansowej, modelowania i prognozy, zarządzanie aktywami i pasywami na podstawie danych faktycznych i planowych,

- Wsparcie rozwoju firmy, zarówno kosztem rozwoju sieci, jak i kosztem nowych produktów i technologii obsługi. Zapewnienie ciągłego rozszerzenia spektrum i podwyższenia jakości udzielanych usług przy redukcji bieżących wydatków operacyjnych,

- Tworzenie platformy rozwoju technologicznego firmy, co powoduje powstanie nowych modeli biznesowych i produktów.

Dla osiągnięcia sukcesu w działalności firmy w warunkach współczesnych, pierwszoplanowymi stają się wymogi automatyzacji całego technologicznego cyklu wykonania operacji, a także automatyzacji technologii zarządzania firmą w całości, aktywami/pasywami, ryzykami, limitami, normami wewnętrznymi itd. Nowa strategia rozwoju technologii informacyjnych firmy wynika z optymalizacji wydatków finansowych, pod warunkiem wsparcia nowych kierunków biznesu, w celu zapewnienia technologicznej równości z konkurencją, a następnie również przewyższenie jej wskaźników.

Jądrem nowego systemu informacyjnego powinien zostać nowy System Automatyzowany (SA), który zapewni nowe możliwości i technologiczne zasady pracy.

Nowy system informacyjny przewiduje istnienie szeregu organizacyjnych, metodologicznych, technicznych oraz informacyjno-technicznych rozwiązań, które zapewniają skuteczne funkcjonowanie wszystkich segmentów działalności firmy. On powinien być budowany na następujących zasadach:

- Kompletność i funkcjonalność. System powinien zapewniać optymalny stopień automatyzacji wszystkich segmentów pracy. Kompletność systemu przewiduje istnienie wzajemnych zależności pomiędzy komponentami systemu, a także mechanizmów utrzymywania aktualności, pełności i spójności danych.

- Modułowość. System powinien zapewnić możliwość zamiany osobnych modułów na bardziej wydajne dla danej klasy oprogramowania, przy tym inne moduły powinny pracować w zwykłym trybie.

- Otwartość i zdolność do rozwoju. Otwartość systemu powinna zakładać kompatybilność z własnymi i postronnymi rozwiązaniami. Rozwój przewiduje zarówno możliwość poszerzenia spektrum obsługi operacji i powiązanych systemów informacyjnych, jak i rozległość zasobów technicznych.

- Rozległość – to zdolność systemu informacyjnego, która przy dodawaniu do systemu nowych zasobów, skutkuje przewidywalnością wzrostu parametrów systemowych, szybkością reakcji, ogólną mocą produkcyjną itd.

Architektura nowego systemu informacyjnego powinna przewidywać istnienie głównych modułów: front-office’u, middle-office’u i back-office’u. Funkcjonowanie tych modułów powinno być realizowane na jednej przestrzeni informacyjnej, co zapewnia ich współpracę.

Rozważenie proporcjonalności wydatków na stworzenie, wsparcie i rozwój IT-infrastruktury powinno odbywać się na podstawie rzeczywistych, a nie abstrakcyjnych potrzeb biznesu. Określenie odpowiedzialności nie tylko za funkcjonowanie osobnych technicznych jednostek, lecz także za całą proponowaną obsługę – to najbardziej znaczące momenty relacji pomiędzy biznesem a służbami informatyzacji.

Podsumowując, należy wskazać pewne rzeczowe momenty, które realizuje spółka „Aitico”, wprowadzając IT-rozwiązania dla biznesu:

- Po-pierwsze, wysoka konkurencja na rynku wymaga od biznesu aktywnego wprowadzenia współczesnego oprogramowania, ponieważ dzięki przebiciu w technologiach informacyjnych i jakości obsługi klientów spółka może zdobyć konkurencyjne przewagi na rynku,

- Po-drugie, obowiązkowe wprowadzenie systemu monitoringu i kontroli – współczesny system kontroli przewiduje formalizację nie tylko danych, wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji zarządczych, lecz także form, środków i algorytmów ich podjęcia, co wymaga od spółek ustanowienia relacji z odpowiednimi spółkami konsultingowymi,

- Po-trzecie, wprowadzenie kontroli obowiązkowo przewiduje wykorzystanie odpowiednich konkurencyjnych produktów programowych – do tego jest niezbędne włączenie specjalistów,

- Po-czwarte, przy wyborze oprogramowania kieruje się przede wszystkim potrzebami biznesu i zarządzania, a także rozważa rzeczywiste wygody od wprowadzenia nie tylko na krótkotrwałą, lecz także na długoterminową perspektywę,

- Po-piąte, wprowadza kompleksowe rozwiązania programowe, inaczej znaczenie i efekt od wprowadzenia jednego modułu oprogramowania, będą mocno ograniczone przez funkcjonalne możliwości innego(innych) zasobów programowych.
facebook linkedin

Login

Rejestr.

*
*
*
*
*

* Pola obowiązkowe